top of page
accountable-defence-sectors-icon.png
flag norway round.png

Julien S.Bourrelle

About
Julien Bourrelle 1.jpg

Må det en rakettforsker til for å forstå oss nordmenn?

Kanskje

Dette er Julien

Han er rakettforsker

Han klarte å knekke den norske koden

På en unik og morsom måte

Forklarer han hvordan vi kommuniserer og blir oppfattet

COVER JPEG FINAL NORDMENN.jpg
FOREDRAG OG KURS
Norsk kultur
"Å knekke den norske koden"
"Cracking the Norwegian code"
 

Dette er Juliens mest populære foredrag, og det som har gjort han kjent over hele landet. Han har hold foredraget mer enn 500 ganger i over 10 år. Julien bruker humor for å beskrive nordmenns særegenheter og gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er. Ved hjelp av morsomme historier og illustrasjoner lærer du om verbal og ikke-verbal kommunikasjon, uttrykkelse av følelser og uskrevne sosiale normer og verdier som påvirker måten vi interagerer på. Du lærer å være mer bevisst på hvordan din væremåte kan oppfattes - eller misforstås - av internasjonale kunder, medarbeidere eller venner. Du blir mer komfortabel og bedre på å kommunisere i et internasjonalt miljø. Dette foredraget er også et uunnværlig verktøy for utenlandske medarbeidere, studenter eller medborgere som vil forstå den norske kulturen bedre.

Julien bruker illustrasjonene fra hans populær bok «Nordmenn uten filter» (Engelsk: The Social Guidebook to Norway)

 

Foredrag: opp til 90min

Kurs: 2 - 8 timer 

Kulturelle forskjeller i Skandinavia

Julien beskriver vår felles skandinaviske kultur og skaper en følelse av tilhørighet. Han presentere sitt budskap ved hjelp av humor, historier og illustrasjoner. Han gjør oss mer bevisst på hvor spesielle vi er og hvor like vi kan oppleves fra utlandet. Målet er å først skape en god skandinavisk teamspirit og en følelse av fellesskap. 


Julien beveger seg deretter mot å presentere forskjellene som kan være utfordrende for samarbeidet mellom svensker, dansker og nordmenn. Mye er likt i Skandinavia, men det finnes noen merkbare forskjeller mellom landene, og mellom regionene i landene. Julien presenterer forskjellene i oppførsel, ritualer, normer, helter og verdier, og hvordan disse kulturelle særegenhetene påvirker samarbeidet. Publikum reflekterer på egne oppfattelser og forventninger, og andres oppfattelser og forventninger. 


Julien snakker blant annet om møtekultur, verbal og ikke-verbal kommunikasjon, ledelse, avgjørelser, sosialisering, arbeidskultur, konsensus, risikovillighet, tillit, hierarki, klesstil, livsstil, regler, osv.

Foredrag: 30min til 90min

Kurs: 2 - 3 timer

Kulturelle forskjeller
"Hva er kultur og hvordan påvirker den vår adferd?"

Julien beskriver kulturelle forskjeller med morsomme illustrasjoner og historier fra hans internasjonalt liv. Foredraget har forskjellige fokus fra bedriftkulturer, nasjonal og regionalkulturer, til kulturelle forskjeller mellom socio-økonomisk grupper, aldersgrupper eller kjønn. 


Julien forklare på enkelt hvis hva kultur er. Han snakker om oppførsel, ritualer, normer, helter og verdie, og hvordan disse kulturelle særegenheter påvirker oss og endre seg fra den ene til den andre kulturen. Publikum lærer å være mer bevist på sin eget oppfattelse og forventinger, og andres oppfattelses og forventinger. 

Foredrag: 30min til 90min

Kurs: 2 - 3 timer

Kommunikasjon og Sosialisering
"Sosial livet på arbeidsplassen: den hyggelige kollega"

Hvordan å få andre å like deg på kontoret? Vi har blitt tvunget til å begrense vårt sosiale liv og holde oss hjemme over lengre tid de siste årene. Julien belyse på sin underholdende måte hva man kan gjøre for å føle seg komfortabel i sosiale settinger og hvordan man lett kan bli kjent med andre. Julien løfte spesielle viktig punkter som gjør folk mer bevist på hvordan de blir oppfattet og likt når de kommuniserer. Han snakker om ritualene bakk sosialisering, kropspråk, hvordan å bli likt og å få samtalene å flytte naturlig, og viktigheten av å føle de etablerte uskrevede regler når man kommunisere. Foredraget har bakkgrunn i det norske kulturen og vår interessant sosialiseringskultur.

Mange selskaper sliter fortsatt med å få sine ansatte tilbake på kontoret, og dette foredraget er en del av å få med arbeidere å ville komme tilbake.

 

Foredrag: 30min til 90min

Kurs: 2 - 3 timer 

Språk: Kun engelsk 

Motivasjon og arbeidsglede
 

Hvordan blir man motivert i å jobbe sammen i et multikulturelt arbeidsmiljø? Dette er en anerleddes foredrag om motivasjon og arbeidsglede. Fokuset er mangfold og hvordan å lykkes med mangfold. Målet er å få alle å bli motiverte og glad å jobbe i en tver-kulturel eller tver-faglig arbeidsmiljø. 
En tver-kulturel arbeidsmiljø kan være en med medarbeidere fra forskjellige nasjonale kulturer, socio-økonomiske bakkgrunn, forskjellige utdannelse, kjønn eller alder. 

Foredrag: 30min til 60min

Workshop / Kurs: 90min til 4 timer 

Språk: Kun engelsk 

Konferansier

Julien tar konferansier-oppdrag sammen med Elise H. Kollerud. Elise er Julien's livs- og businesspartner. Duoen tilbyr en kjønnsbalansert og flerekulturell konferanse-opplevelse. De representerer i tillegg forskjellige aldersgrupper som gjør at man kan utfylle mange av dagens mangfoldskriterier ved å velge duoen. Elise har jobbet for Mondå Forlag siden 2015 og overtok lederstillingen som forlagssjef i 2017. Hun er et godt eksempel på en ung, norsk, kvinnelig bedriftsleder. 

Språk: Engelsk og norsk, eller en blanding av begge språk.  

Tusen takk! Meldingen din er sendt. Vi svarer deg så fort vi kan.

JULIEN’S STORY

Julien left his academic career to help people communicate and connect across culture. His cultural story begins in Québec at age 20. He could only speak French and had never been outside Canada.Fifteen years later, he speaks four languages and acquired unique cultural skills which he shares in his lectures and books. He studied Mechanical Engineering and rocket science in five countries where he adapted his lifestyle to the local cultures. Moving to Scandinavia has been the most challenging cultural experience of his life!


Julien resides in Norway since 2009 and is the author of the best seller series "The Social Guidebook to Norway", "The Swedes" and the founder of Mondå Forlag, a publishing house who's mission is to provide tools that help readers better benefit from diversity. Mondå's authors bridge culture by explaining to foreigners the behaviors of Norwegians, Swedes and Danes. Scandinavians become more aware of how peculiar they are. Mondå Forlag has 9 titles in sales and one new coming out in 2019. 


Julien's work bridging cultures has been widely spread on social media and in the press. Julien received the TOP 10 award from HRH Crown Prince Haakon of Norway given to an international role model in the Norwegian working and social life. He is a regular guest on national radio, was invited to the Lindmo show - Norway's largest talk show - in 2015 together with the Norwegian minister of defense and Aksel Hennie to discuss culture and is seen as a national resource for the multi-cultural country Norway has become. He was also features in Elle Sweden and many other both in Sweden and Norway.


His lectures focus on how to benefit from diversity and brings a humorous perspective on social behaviors. He explains with enthusiasm the peculiarities of culture, illustrate how everyday behaviors are misinterpreted and how it leads to cultural misunderstanding. Julien also holds lecture on how to connect with people and is often ask to teach the art of public speaking.


He is one of the best known keynote speakers on the Norwegian and Swedish cultures and travels the worlds lecturing about how to learn a new culture.

Julien's Story
bottom of page